Granbergsdals Hytta

Den välbevarade hyttan var i drift från 1642 fram till 1925. Här kan Du följa tackjärnsframställningens historia året runt. Sommartid är hantverksboden Hyttboa och Kaffestugan öppen.
Well-preserved smelting house (1642-1925). Enter the smelting house and see how iron ore became crude iron. Open all year.

The café and Hyttboa with local handicraft 16/6-19/8 14.00-18.00.
Guided tours Sat-Sun 19/6-22/8 15.00. Sun 16.00. 45 min, SEK 20.
Opening hours
INFO
Place
Öppettider se hemsidan.
Name
Granbergsdals hytta, Granbergsdal
Address
722
691 92 Granbergsdal
Municipality: Karlskoga
Directions
Granbergsdal, 11 km norr om Karlskoga, väg 243 mot Nora. Följ skytning till Granbergsdal.
Go back
Granbergsdal
Visit webpage
Annual events
Bus Tour
Family
Free
Guide
History
Cultural heritage
Nature
Summer hours/open in summer