Nysund's old church

Extraordinary wooden church from the 1600s with astounding interior decorations.
Wooden church from 1638-39. Petter Mård from Karlstad made the interior decoration (angels and clouds) in 1747. These decorations are unique since they have never been changed or painted over. Retable by Bengt Svensson in 1694, supplementary details by Isak Schullström in the middle of the 18th century. Pulpit by Bengt Svensson in 1690, supplementary details by Schullström 1758-59. The parish has chandeliers from 17th-18th century. Grave-slabs from 17th-18th century in the church floor.
The organ is from 1885, reconstructed and renewed 1960. The oldest preserved textile is a chalice cloth from 1794.
Opening hours
INFO
Place
Open during summer every day 9-19. Remaining parts of the year open during 9 - 16 from monday - friday
Organizer
Degerfors Nysunds Församling
Jannelundsvägen 2
693 31 Degerfors
degerfors-nysunds.forsamling@svenskakyrkan.se
Name
Nysunds Kyrka
Address
Lidetorpsvägen
20
693 70 Åtorp
Municipality: Degerfors
Description
Nysunds socken bildades på 1630-talet då byarna utefter Letälven slogs ihop. Det blev då aktuellt att bygga en kyrka. Redan tidigare fanns ett kapell på nuvarande Sunds gårds ägor. Den kyrka som står här idag stod färdig 1639. Den var betydligt mindre och bestod av långhus med torn. Kyrkan blev ganska snart för liten och därför byggdes långhuset ut mot öster 1683. Korsarmarna tillfogades på 1740-talet. Så fick kyrkan sitt nuvarande utseende.
Go back
Åtorp
Visit webpage
Antikt
Guide
History
Cultural heritage
Church