Tennis by lake Möckeln

Tennis courts by lake Möckeln in the area called Näset.
Tennis courts by lake Möckeln in the area called Näset.
INFO
Place
Organizer
Bofors Tennisklubb
Bofors Tennisklubb Box 4034
691 02 Karlskoga
ordförande@boforstk.com
Name
Näset
Address
Strandvägen
691 41 Karlskoga
Municipality: Karlskoga
Go back
Karlskoga
Visit webpage
Sports