Bestämmelser för Bofors skjutfält

Bestämmelser för Bofors skjutfält
För zon A, skjutfältet sydväst om en linje genom Hovmanstorpasjön gäller följande:

-Förbud för obehöriga att beträda området.

-Förbud mot fotografering, avbildning mm.

För zon B och C, skjutfältet nordost om en linje genom Hovmanstorpasjön gäller följande:

-Denna del av fältet nyttjas för skjutning och som riskområde vid behov, varvid tillfällig tillträdesförbud gäller.

-Varningsflagga hissas före kl. 07.00 aktuell dag vid N Yrstatorp.

-Vägar som leder in i området spärras aktuell dag senast kl. 07.00.

-Stängd bom får ej passeras.

-Se även hemsida för information.
INFO
Plats
Arrangör
Bofors Test Center
Bofors Skjutfält 201
691 52 Karlskoga
info@testcenter.se
Namn
Bofors skjutfält
Adress
BOFORS SKJUTFÄLT
201
691 52 Karlskoga
Kommun: Karlskoga
Beskrivning
Bofors skjutfält
Tillbaka
Karlskoga
Besök hemsida