Bofallsmossen - Naturreservat

En koncentrisk mosse belägen på en udde i södra delen av sjön Alkvettern. Ett hundratal gölar finns. Fågellivet är rikt och flera nyckelarter förekommer.
Bofallsmossen är en av kommunens högst belägna mossar på gränsen mellan Karlskoga och Hällefors. Området består till större delen av tallnaturskog.
Mossen ingår i värdetrakten Lokadalen-Rockesholm, vilken i den regionala strategin för formellt skydd av skog avgränsas som en värdetrakt prioriterad för naturskydd.
Det kan vara svårt att ta sig fram till mossen med bil på grund av att låsta vägbommar finns.
Arter: dvärgbjörk, bergtall, dystarr, skvattram taggstarr, sumpstarr och tuvsäv
Området blev reservat 2009

http://www.karlskoga.se/Uppleva--gora/Gora/Narnatur-och-naturreservat/Naturreservat/Bofallsmossen.html
Plats
Namn
Bofallsmossen
Adress
ROCKESHOLM
19
712 95 Grythyttan
Kommun: Karlskoga
Beskrivning
naturreservat
Vägbeskrivning
Norr om Åsbergsviken.
Tillbaka
Grythyttan
Boka här
Natur
Natursevärdheter