Bullerdalen - Naturreservat

Bullerdalen ligger i östra delen av Karlskoga och gränsar till östra kyrkogården. Dalen utgörs av en 10-20 m djup bäckravin som skapats genom att Bullerbäcken skurit sig igenom jorden.
Bullerdalen naturreservat
Storlek: 31 ha
Bildat: 2000
Belägen: längs med Svartälvens västra strand

Bullerdalen utgörs av en 10-20 m djup bäckravin, som skapats genom att Bullerdalsbäcken skurit sig genom den erosionskänsliga jorden. Området har en i högsta grad levande geologi. Marken är känslig för störningar och nya raviner bildas ständigt.

Granskog och blåbärsris dominerar reservatet, men området har en artrik fauna med bland annat 14 ormbunksarter. I Bullerdalens södra del finns en mycket gammal granskog, som bildar ett eget landskapsrum vid Svartälvens strand. Dalen har även ett rikt djurliv, särskilt fåglar.

I dalen finns ett tydligt gångsystem som ständigt förändras beroende på bäckens flöde och erosion. Detta gör att broarna i området fått flyttas om och även byggas på nya platser för att göra det enkelt och säkert för besökaren.

http://www.karlskoga.se/Uppleva--gora/Gora/Narnatur-och-naturreservat/Naturreservat/Bullerdalen.html
Plats
Namn
Bullerdalen
Adress
Forsvägen
23-29
691 52 Karlskoga
Kommun: Karlskoga
Beskrivning
Naturreservat
Vägbeskrivning
Bullerdalen nås lättast om du åker Österleden norrut från E18. Strax efter Östra kyrkogården gör vägen en skarp vänstersväng. Till höger i kurvan finns en parkeringsplats och därifrån finns flera allternativ att gå in i reservatet.
Tillbaka
Karlskoga
Boka här
Natursevärdheter