Guidad stadsvandring i Degerfors-Bruksortens arkitektur

Hyr en guide och lär dig mer om Degerfors historia.
Degerfors och då framförallt Degerfors Järnverk har en historia som sträcker sig mer än 350 år tillbaka. Troligen grundades järnverket och då även orten av holländare som kommit till Sverige just för malmbruket, vilket var vanligt under 1600-talet. Även finska skogsarbetare tros ha hjälpt till att bygga upp orten under den perioden.
Under efterkrigstiden växte många bruksorter snabbt. De kom att präglas av inte enbart folkhemstanken utan också av den för tiden och utvecklingen typiska arkitekturen; modernismen. Degerfors centrum, nybyggt under i första hand 1950-talet är en typisk representant för denna utveckling. Låt Medborgarplatsen och byggnader runt torget berätta om efterkrigstidens snabba utveckling i Sverige, om det typiska brukssamhället, folkrörelserna, folkhemmet och inte minst modernismen.
Gerhard Jansson berättar om intressanta händelser och platser i Degerfors
För mer info och pris ring 070-5639102
INFO
Plats
Arrangör
Gerhard Jansson
Bredablicksg 6
693 35 Degerfors
kulturproduktiongj@telia.com
070-563 91 02
Namn
Folkets Hus
Adress
Medborgargatan
11
693 30 Degerfors
Kommun: Degerfors
Tillbaka
Degerfors
Antikt
Guide
Stadsvandring

Priser

Pris: 0 kr
Beskrivning:
Enligt överenskommelse