Högbergstorps naturområde

Vandra på stigar i nära naturområde - naturområdet vid Högbergstorp
Att få vandra i ett naturområde så nära Degerfors centrum är en förmån.
Området avgränsas i norr av väg 547 mot Björneborg, Högbergskärret i väster "Traktorvägen" i söder samt "Timmervägen" i öster.
Naturområdet är rikt varierat.

På gamla, samt nyligen tillgängligjorda stigar, kan man uppleva tex. mossig granskog med flyttblock, sumpskog eller vandra längs med vacker mosse eller bara sitta och njuta av utsikten. Höjder vid t.ex Berget samt Högbergskärret gör upplevelsen mer mångfacetterad

Högbergskärret som ligger ungefär 800 m ifrån START, är skapat av bäver. Biotopmärkt. Biologisk mångfald. Fågelarter som tex. Stjärtmes, mindre hackspett, knipa, gräsänder och tofsvipor kan få ses. Har man tur kan man få se ett häckande sångsvanspar.

Alla bilder samt kartor är tagna och bearbetade av Göran Hellzén.
INFO
Plats
Arrangör
Degerfors turistbyrå
Kulturcentrum Berget
693 32 Degerfors
turism@degerfors.se
Namn
Högbergstorp naturområde
Adress
Kommun: Degerfors
Beskrivning
Området avgränsas i norr av väg 547 mot Björneborg, Högbergskärret i väster "Traktorvägen" i söder samt "Timmervägen" i öster. Naturområdet är rikt varierat.
Tillbaka
Besök hemsida
Vandra
Natur
Natursevärdheter