Karlsdals hyttruin

Trevligt område med sevärda lämningar. Karlsdal är ett samhälle som växt fram kring det järnbruk som funnits på platsen, från 1640-talet till 1930-talet.
Här anlades på 1640-talet en masugn som utvecklades till ett bruk med bessemerverk. På hyttområdet finns nu rester från hyttan och fornlämningar i form av en stor slagghög samt en modellbod med en delvis unik samling gjutmodeller i trä.

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/karlskoga/karlsdal/Pages/default.aspx
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Örebro Län
Namn
Karlsdals hyttruin
Adress
Karlsdal
Karlskoga
Kommun: Karlskoga
Vägbeskrivning
Från Karlskoga kör väg 243 (Noravägen) mot Nora. Efter ca 14 km sväng vänster vid skyltar mot Rockesholm och Karlsdal. Kör ca 4 km. Sväng höger vid infart mot Karlsdal och följ parkeringsskyltning.
Tillbaka
Karlskoga
Besök hemsida
Antikt
Historia
Natur
Natursevärdheter