Karlskoga Bergslags hembygdsförening

Länken till förr.
Här finns: Hembygdsarkiv, Lokalhistoriskt arkiv, Personhistoriskt arkiv och Emigrantarkiv.
Öppettider
INFO
Plats
Öppettider se hemsidan.
Namn
Karlskoga Bergslags hembygdsförening
Adress
Centralplan 7
Nya Folkets Hus
691 31 Karlskoga
Kommun: Karlskoga
Vägbeskrivning
K-center, vid Alfred Nobels torg
Tillbaka
Karlskoga
Besök hemsida
Hembygdsgård
Historia
Hus & kulturmiljöer
Kultur