Karlskoga Konsthall - tillfälligt stängt p g a nya restriktioner covid-19

Utställningslokal i Tingshusparken inrymt i den före detta arrestlokalen till Karlskoga Tingshus, där Alfred Nobels testamente lagfors.
Utställningslokal i Tingshusparken inrymt i den före detta arrestlokalen till Karlskoga Tingshus, där Alfred Nobels testamente lagfors. Varje år arrangeras ungefär 12 utställningar i konsthallen och det kommer in ansökningar från hela landet.
Längs med muren utanför konsthallen, sträcker sig det fantastiska Boforsmonumentet, utfört av J. Lundqvist (1882-1972) till 300-årsfirandet av AB Bofors 1946.
Lundqvist utförde även bronsskulpturen Järnarbetaren till samma tillfälle, samt dörrsmidet på konsthallens entrédörrar 1949.

I parken finns också Christian Erikssons (1858-1935) bronsbyst av Alfred Nobel, en modell av Tingshuset i brons, Arvid Knöppels (1892-1970) Rådjur samt en minnessten över Karl IX.

Med anledning av smittspridning av Covid-19 kommer Konsthallen att hållas stängd från och med torsdagen den 5 november och tills vidare.
INFO
Plats
Arrangör
Karlskoga Konsthall
Kungsvägen, Tingshusparken
691 31 Karlskoga
konsthallen@karlskoga.se
Namn
Tingshusparken Karlskoga
Adress
Kungsvägen
39
691 31 Karlskoga
Kommun: Karlskoga
Beskrivning
Fin lite park med vackra blomsterarrangemang.
Vägbeskrivning
I centrum mitt emot Karlskoga kyrka.
Tillbaka
Karlskoga
Besök hemsida
Konst
Öppet året runt
Söndagsöppet