Lokadalen

Hänglavsklädda granar, rasbranter, stup och gammal, orörd skog. Lokadalen bjuder på dramatisk natur men även spännande kulturhistoriska spår. Uppför den branta dalsidan söker sig en äldre körväg från den gamla hyttplatsen mellan sjöarna.
En 50-60 m bred sprickdal som kantas av morän och bergsryggar. Genom dalgången rinner Trösälven som är en rest av en isälv som för 10.000 år sedan strömmade genom dalen med så hög hastighet att några avlagringar knappt förekommer. Sprickdalen är av riksintresse ur geologisk synpunkt och äger naturvärden utan motstycken i länet.

Lokadalen: Hållsjöfältet - Lokadalen - Lokaåsen - Murstensdalen.
Se även Naturreservat Murstensdalen.

Kontaktperson: Länsstyrelsen i Örebro län tel 019-193000
Plats
Namn
Lokadalen
Adress
Lokavägen
712 94 Grythyttan
Kommun: Karlskoga
Vägbeskrivning
Ca 2 mil norr om Karlskoga
Tillbaka
Grythyttan
Natursevärdheter