Murstensdalen - Naturreservat

En stor, tyst och orörd vildmark med en mosaikartad natur.
Området består av en sprickdal med djupa raviner, en högplatå med gammal tallskog och stråk av sjöar, myrar och tjärnar.
Ett 763 ha stort väglöst skogsområde med två vandringsleder 5 respektive 12 km långa.
Boplats för ett stort antal ovanliga arter, både växter, svampar och djur. Däribland även lo, björn och varg.

Möjlighet till övernattning i 2 vindskydd och timmerkoja.

Lokadalen: Hållsjöfältet - Lokadalen - Lokaåsen - Murstensdalen.
Plats
Namn
Naturreservat - Murstensdalen
Adress
Kommun: Karlskoga
Vägbeskrivning
Väg 205 mot Hällefors, strax utanför Karlskoga kommungräns vid Ettala.
Tillbaka
Naturreservat - Murstensdalen
Natur
Natursevärdheter