Sveafallen - Naturreservat

Upplev den trollska spänningen i Sveafallen belägen i Degefors.
Ett minnesmärke från istiden och den forna Sveaälv. Området består av strömrännor, dödisblock och jättegrytor.

Vandringsleder: Den korta slingan genom Domedagsdalen är 1,4 km.
Den längsta runt Bergtjärn och vattendelarpunkten är ca 5,3 km och i sin södra del kuperad och svårare att gå.

Vandringsleder och jättegrytor är utmärkta med en orange markering på träd och klippor.

Om man utgår från stora parkeringen vid Kulturcentrum Berget, längst i norr, kommer man efter ca 50 m fram till information och vandringsledernas startpunkt.

Service:
Informationstavla finns vid parkeringen.
Tre parkeringsplatser i väster och norr, varav en för rörelsehindrade.
Toalett finns vid Kulturcentrum Berget.
Särskild P-plats och 250 m stig för rörelsehindrade.
Eldplats omedelbart norr om reservatet.
Rastbord vid Kulturcentrum Berget och tjusarbänkar på flera ställen i reservatet.

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-och-nationalparker/sevarda-naturmiljoer/degerfors/sveafallen/Pages/index.aspx
INFO
Plats
Arrangör
Degerfors turistbyrå
Kulturcentrum Berget
693 32 Degerfors
turism@degerfors.se
Namn
Sveafallen - Naturreservat
Adress
Strömsnäsvägen
5
693 32 Degerfors
Kommun: Degerfors
Sara Weidensjö Annfrid Larsson
Vägbeskrivning
Följ skyltning Sveafallen/Kulturcentrum Berget.
Tillbaka
Degerfors
Besök hemsida Boka här
Aktiviteter
Äventyr
Familj
Gratis
Tillgänglighet
Vandra
Vandringsled