Torkesviken - Naturreservat

Det mest unika och det som gett namn åt det här reservatet är Torkesviken, en botaniskt unik våtmark i randen mot Svartälven.
Torkesviken naturreservat
Storlek: 48 ha
Bildat: 2002
Belägen: längs med Svartälvens västra strand

Torkesviken angränsar till Bullerdalen vid Östra kyrkogårdens nordöstra del och har ett likartat utseende. Reservatet bildades med syfte att bevara ett unikt område med höga naturvärden. Det mest unika och det som gett namn åt reservatet är Torkesviken, en botaniskt unik våtmark i randen mot Svartälven. Här finns den oansenliga, sällsynta och värdefulla Ävjepilörten (Persicaria foliosa), som gynnats av den hårda vattenregleringen i Svartälven.

Naturreservatet innehåller geologiska bildningar med raviner och rasbranter. Skogen har naturskogskaraktär, vilket innebär att virke aldrig tas ur skogen utan lämnas för att multna ner naturligt.

Reservatet är ett viktigt rekreationsområde med flera motionsspår i varierande sträckningar. En del av sträckningen fungerar även som elljusspår. I norra delen finns ett vindskydd med eldplats, det enda stället i reservatet där det är tillåtet att göra upp eld.

http://www.karlskoga.se/Uppleva--gora/Gora/Narnatur-och-naturreservat/Naturreservat/Torkesviken.html
Plats
Namn
Torkesviken
Adress
Forsvägen
23-29
691 52 Karlskoga
Kommun: Karlskoga
Vägbeskrivning
Torkesviken nås lättast om du åker Österleden norrut från E18. Strax efter Östra kyrkogården gör vägen en skarp vänstersväng. Till höger i kurvan finns en parkeringsplats och därifrån finns flera allternativ att gå in i reservatet.
Tillbaka
Karlskoga
Boka här
Natursevärdheter