Trangärdet - Naturreservat

Reservatet är ett skogs- och myrmarksområde med flera tjärnar av olika storlek. Skogen har ett rikt fågelliv, man kan se bland annat gök, rödstjärt, nattkärra och olika arter ugglor.
Området är helt opåverkat av dikningar, avverkningar och torvtäkter. Under sommarmånaderna kan man se lärkfalken här. Omgivningarna är ödsliga och man är nästan garanterad att vara ensam. Tillgängligt lättast från Villingsberg.
En del av de arter som finns här är blåsippa, ormbär, kallgräs, snip, m fl,

Området blev reservat 1974.

Området ligger på Villingsbergs skjutfält i norra Kilsbergen därför är det mycket viktigt att följa bestämmelserna för skjutfältet.
För upplysningar: www.skjutfalten.se

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/trangardet.html
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Örebro län
Stortorget 22
Namn
Naturreservat - Trangärdet
Adress
villingsberg
Kommun: Karlskoga
Beskrivning
För upplysningar: Tfn: 0586- 21 95 57 eller 21 95 59 Läs mer: www.skjutfalten.se
Vägbeskrivning
Från E18 mellan Örebro och Karlskoga. Villingsbergs skjutfält.
Tillbaka
villingsberg
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter