Besöksnäring

Här kommer vi att ha information för besöksnäringen gällande frukostmöten, events, insamling av information etc.

26/9 kl. 08.00-10.00, Besöksnäringsfrukost på Degernäs Herrgård. Anmäl ditt deltagande senast 25/9 kl. 12.00 till Britt-Marie Room-Östberg, britt-marie.room-ostberg@degerfors.se, 0586-484 88.