Anmäl ditt evenemang

Infartsskylt

Som arrangör kan du anmäla ditt evenemang för publicering på visitkarlskogadegerfors.se och samtidigt boka plats på infartsskyltarna. Använd e-tjänsten i länken nedan. 

Kriterier för att evenemanget ska bli publicerat på infartsskyltarna:

Evenemanget ska vara av publikt intresse. Om många evenemang inträffar samtidigt väljer Turistcenter att publicera de evenemang som ger Karlskoga bäst marknadsföring och har ett brett publikintresse.

Andra meddelanden än evenemang:

Vid tillgång på plats på infartsskyltarna kan även andra typer av meddelanden av allmänt intresse publiceras, t ex erbjudanden om jobb, affärer som har något jubileum eller liknande. Kriterierna är att endast företag, föreningar eller andra organisationer kan anmäla meddelanden till infartsskyltningen.

Vid fara eller olyckshändelser:

Räddningstjänst tar över skyltarna om de behöver meddela fara eller olyckshändelser som berör invånare eller förbipasserande.

Meddelandets längd:

Arrangören får 2 rader till sitt förfogande, varje rad har plats för ca 20 tecken, inklusive mellanslag. Datum måste alltid stå först. Inga förkortningar godkänns om de inte är allmänt vedertagna.

Utan fakturaadress publiceras inte evenemanget på infartsskyltarna, endast på visitkarlskogadegerfors.se.

Pris:

Företag sek 1000 exkl moms

Föreningar sek 500 ink moms

Avgiften faktureras.

https://kundcenter.karlskoga.se/EService/mypages.aspx?page=EService&id=f40a4a73-87db-484e-a968-6ac9bda65e82&mobile=&customParams=