Infartsskyltning

Infartsskylt

Den som är arrangör för ett evenemang kan anmäla intresse för infartsskyltning till Turistbyrån i formuläret längst ner på sidan.

Kriterier för att evenemanget ska bli publicerat:

Evenemanget ska vara av publikt intresse. Om många evenemang inträffar samtidigt väljer turistbyrån att publicera de evenemang som ger Karlskoga bäst marknadsföring och har ett brett publikintresse.

Andra meddelanden än evenemang:

Vid tillgång på plats på infartsskyltarna kan även andra typer av meddelanden av allmänt intresse publiceras, t ex erbjudanden om jobb, affärer som har något jubileum eller liknande. Kriterierna är att endast företag, föreningar eller andra organisationer kan anmäla meddelanden till infartsskyltningen.

Vid fara eller olyckshändelser:

Räddningstjänst tar över skyltarna om de behöver meddela fara eller olyckshändelser som berör invånare eller förbipasserande.

Meddelandets längd:

Arrangören får 2 rader till sitt förfogande, varje rad har plats för ca 20 tecken, inklusive mellanslag. Datum måste alltid stå först. Inga förkortningar godkänns om de inte är allmänt vedertagna.

Andra upplysningar om evenemanget:

För att kunna hjälpa till ytterligare med marknadsföring av evenemanget samt svara på förfrågningar från kunder, vill turistbyrån också ha uppgifter om plats för evenemanget, klockslag, kontaktperson, pris, biljettförsäljning samt arrangörens fakturaadress.

Utan fakturaadress publiceras inte evenemanget.

Pris:

Företag sek 1000 exkl moms

Föreningar sek 500 ink moms

Avgiften faktureras.

Jag vill anmäla följande evenemang till infartsskyltningen