Angsjöleden

Fantastisk vandringsled!
Angsjön är en skogssjö omgiven av myrmarker. Vid Kalkudden, ett urkalksområde med kärr intill Angsjön, växer en rad, för bygden, ovanliga växter. Bl a kan man finna Klockpyrola.
Leden är 8 km lång och går runt Angsjön i Karlskoga kommun. Den är lagd i lättgången Kilsbergsnatur med start och mål vid Valåsen, strax öster om Karlskoga. Rastplats med eldstad finns på två ställen.
Angsjöleden ansluter till Tio sjöars led och vidare till Bergslagsleden.
Karta med information finns att hämta på Karlskoga Turistbyrå. Den finns även att hämta på internet via webbplatsen nedan.
INFO
Plats
Namn
Karlskoga
Adress
Valåsen Mon
216
691 94 Karlskoga
Kommun: Karlskoga
Vägbeskrivning
Ändpunkterna för leden är strax intill Karlskoga biologiska förenings stuga vid Svinsjön och vid Angsjön.
Tillbaka
Karlskoga
Besök hemsida
Natur
Sport & motion
Vandra